Prefabrykacja

producent: Marineworks

Prefabrykacja

Prefabrykacja zestawów złożonych z urządzeń stanowiących kompletny system. To rozwiązanie znajduje zastosowanie w przemysłowej produkcji, która charakteryzuje się powtarzalnością. Wszystkie prefabrykowane zestawy poddawane są systematycznej kontroli jakościowej, w tym przez inspektorów naszych klientów. Stosowanie tego rozwiązania jest podyktowane krótkim czasem montażu, mechanizacją produkcji jednostek i podnoszeniem jakości.