Oferta projektowania systemów

producent: Marineworks

– projektowanie układu napędowego
a) przewidywanie mocy i prędkości
b) dobór silnika głównego w zależności od zastosowania zbiornika
c) dobór optymalnego przełożenia, śruby
d) projektowanie wszystkich elementów linii wału
e) projektowanie i dobór układu sterów
f) projektowanie i dobór przekładni kierowniczej
g) projektowanie i dobór systemu sterowania

– obliczanie drgań skrętnych
– obliczanie osiowania wału i analiza drgań poprzecznych
– obliczanie ciśnienia wstecznego spalin
– projektowanie instalacji elektroenergetycznych, obliczanie bilansu energetycznego