Projekty UE

Promocja i wzrost rozpoznawalności marynistycznych produktów i usług firmy marine works na rynkach zagranicznych, w szczególności Rosji, branża jachtów I łodzi.

Nr projektu: POIR.03.03.03-22-0045/19

Wartość projektu ogółem: 374 800.00 PLN

Wartość dofinansowania z środków UE: 277 352.00 PLN